ViaQuales

Logisch in Logistiek

Wij zijn ViaQuales

 Wij brengen overheid, onderwijs en bedrijf samen.  Wij zetten in op de actuele thema’s uit de sector Transport & Logistiek zoals; werkgelegenheid, scholing, regel- en wetgeving. Zo is het thema werkgelegenheid een van onze prioriteiten. Hiervoor organiseren wij regelmatig bijeenkomst waar we werkzoekende en werkgevers samenbrengen. 

 Onze aanpak:

MOBILISEREN

We brengen vraag en aanbod van de arbeidsmarkt bij Hierin worden we ondersteund door de sociale partners.

WERVEN

Wij ondersteunen bedrijven bij de werving naar nieuwe medewerkers in de sector Transport & Logistiek. 

OPLEIDEN

We zorgen voor om- en bijscholing en hebben hiervoor verschillende trajecten ontwikkeld waarbij we altijd kijken naar de behoefte van de kandidaat en bedrijf.

BEGELEIDEN

Wij begeleiden medewerkers op de werkvloer om ze duurzaam inzetbaar te krijgen of houden. 

West-Brabant: hotspot voor Transport & Logistiek
ViaQuales gelooft in de toekomst van de Transport & Logistiek in deze regio. West-Brabant is een economisch aantrekkelijk gebied. Het ligt centraal tussen de twee grote havens van Rotterdam en Antwerpen. De snelwegen A4, A16 en A58 doorkruisen de regio. Veel bedrijven in de Transport & Logistiek vestigen zich dan ook hier, en dat zorgt voor volop werkgelegenheid. Om de perspectieven verder te verbeteren spant ViaQuales zich in voor meer goed opgeleide mensen en een goede ondersteuning van het werkveld.

Weg naar kwaliteit
ViaQuales betekent letterlijk ‘de weg naar kwaliteit’ in het Latijn. De Romeinen waren al sterk in het aanleggen van wegen. Zij kwamen volgens een plan van A naar B. Eigenlijk zijn zij de grondleggers van de huidige sector Transport & Logistiek. Met de naam ViaQuales laten we zien waar wij voor staan: ondernemers en onderwijs verbeteren samen de kwaliteit van de sector.

Missie

Het is onze missie om samen met bedrijfsleven, onderwijs en overheid te werken aan een toekomstbestendige sector Transport & Logistiek.

Dit doen wij door:

  • het imago en bekendheid van de sector Transport & Logistiek te versterken
  • activiteiten ontplooien die de instroom in de sector bevorderen
  • de vraag vanuit het bedrijfsleven naar voldoende en passend opgeleide medewerkers te ondersteunen, en bedrijven te helpen bij de begeleiding van (toekomstige) medewerkers

Partners

ViaQuales werkt samen met deze partners:

U kunt ook partner worden van ViaQuales. Samen zorgen we voor een verdere verbetering van de sector Transport & Logistiek.