De kansen van West-Brabant op het gebied van mobiliteit en logistiek zijn zonneklaar. Tegelijkertijd glipt er veel tussen onze vingers door omdat de afstemming tussen vacatures en aanbod niet optimaal is. Zo is er de gedeeltelijke mismatch tussen wensen van het bedrijfsleven en het aanbod van het onderwijs. Hoe zorgen we op alle fronten voor een betere afstemming? Vanuit die gedachte is onlangs het Centrum voor Logistiek en Mobiliteit opgericht. Aan het roer staat Conny Wens, kwartiermaker van het Centrum.

Behoefte is duidelijk

Conny: “Ik ben met bedrijven in gesprek gegaan over hun behoeften. Dat leverde één duidelijke conclusie op: zorg dat er een fysieke plaats komt waar ondernemers, overheden en onderwijs bij elkaar komen. Eén plaats waar de samenwerking wordt gecoördineerd. Denk bijvoorbeeld aan promotie; als je het niet centraal regelt, wie pakt het dan op? Dat geldt voor veel zaken. Door het centrum moet de samenwerking en dus de sector in West-Brabant een boost krijgen.”

Het centrum moet drempels weghalen, gemak bieden en zorgen voor positieve aandacht. “Als het grote publiek er weinig vanaf weet, dan kun je ook geen grote instroom aan leerlingen verwachten. Je moet laten zien wat transport en logistiek aan moois te bieden heeft en welke carrièrekansen er zijn. Enthousiasme moet je kweken; dat komt niet vanzelf.”

Vraag en aanbod matchen

Uit de gesprekken met de bedrijven bleek duidelijk dat studenten niet altijd de bagage hebben waar behoefte aan is. Vacatures blijven hierdoor openstaan. “Scholen spreken onvoldoende de taal van de bedrijven, de bedrijven spreken niet de taal van de overheden en de overheden spreken niet de taal van de scholen. Kortom dat moet gematcht worden.”

Schone taak voor Centrum voor Mobiliteit en Logistiek

Aan het Centrum voor Mobiliteit en Logistiek de taak om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je mensen mobiliseren, werven, trainen, opleiden en plaatsen? “Dat kan met coaching, scholing, training; we gaan met gezamenlijke partijen hiervoor aan de slag. Om zo bedrijven te ontzorgen en om mensen te faciliteren bij hun opleiding en sollicitatie. We halen de vraag op bij bedrijven en matchen dat met mogelijke kandidaten. Voor de kandidaten verzorgen we, samen met onze partners, een training of opleiding. Dat kan een complete MBO-opleiding zijn, maar ook een heftrucktraining en alles wat daar tussen zit.”

Ambitie

Er wordt nu al samengewerkt met de drie grootste verkeersscholen in de regio West-Brabant om meer chauffeurs op te leiden. Andere partijen die zijn aangesloten zijn onder meer het Roosendaalse logistieke platform, bedrijven uit de regio, een aantal uitzendorganisaties en Werk- en Vakmanschap vanuit Roosendaal. “Het zou mooi zijn als ook HBO-opleidingen zich aansluiten, zodat bedrijven hier bijvoorbeeld projecten kunnen neerleggen. Maar zo ver zijn we nog niet. Dat is echt toekomstmuziek.”

Conny tot slot: “We willen hét schakel- en makelpunt zijn voor de sector transport en logistiek in West-Brabant.”

Kom langs
Heeft u als bedrijf vacatures en ontbreekt het u aan personeel? Leg uw vraag voor bij het makelpunt Centrum voor Logistiek en Mobiliteit. Stuur uw mail naar [email protected]

Meer informatie