Voor bedrijven

Wij ondersteunen uw bedrijf én de sector

Banenmarkt Transport & Logistiek

Naast het feit dat wij erg betrokken zijn bij het verbeteren van het imago en de bekendheid van de sector houden wij ons bezig met verbinding tussen Overheid, Organisaties en Onderwijs. Op dit moment is de krapte op de arbeidsmarkt nog steeds een actueel thema. Dit thema staat bij ons hoog in prioriteit.. Wij verbinden door bedrijven samen te brengen met potentiele werkgevers. Dit doen we door regelmatig banenmarkten te organiseren.

Donderdag 20 september | banenmarkt T&L Etten-Leur

Op donderdag 20 september a.s. organiseren wij in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, Werkgeversservicepunt en diverse regionale ondernemers de voor de 5e keer een banenmarkt Transport & Logistiek in Etten-Leur! 

Bent u op zoek naar nieuwe medewerkers? Zorg dan dat u erbij bent!

Functies:

 • Logistiek medewerker
 • Vrachtautochauffeur
 • Rij-instructeur

Donderdag 20 september 2018, banenmarkt Etten-Leur
Locatie: Handelsweg 11, 4879 AJ Etten-Leur
Inloop om 18.15 uur – start presentatie 18.30 uur

U als ondernemer kunt hierbij aanwezig zijn. Via het inschrijfformulier kunt u zich hiervoor aanmelden. Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Let op: in verband met hoge animo en branchebescherming ontvangt u na de ontvangstbevestiging een mail of u kunt deelnemen.

Voor bedrijven

Wat doet ViaQuales voor de sector Transport & Logistiek?

 • Wij zijn brancheorganisatie voor Transport & Logistiek in West-Brabant. We behartigen uw belangen bij overheden en onderwijsinstellingen.
 • Wij spannen ons in voor meer bekendheid en een beter imago voor de sector bij een breed publiek, met evenementen zoals de Dag van de Logistiek.
 • We maken ons sterk voor een hogere instroom van studenten bij de opleidingen.
 • Wij bevorderen de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.
 • We werken aan een uitbreiding van het opleidingsaanbod. Zo zorgen we ervoor dat het onderwijs aansluit bij de wensen van het bedrijfsleven en op de beroepen van de toekomst.

Wat doet ViaQuales voor uw bedrijf?

 • We kunnen gastdocenten en examinatoren uit uw bedrijf koppelen aan onderwijsinstellingen. Zo vergroot u uw binding met het onderwijs en uw invloed op de opleidingen.
 • Wij vinden de beste BBL-studenten en BOL-stagiairs bij uw vacatures. Meld ze bij ons aan, en wij selecteren voor u geschikte kandidaten.
 • Wij begeleiden BBL-studenten en BOL-stagairs ook voor u. Zo bespaart u tijd.
 • Wij verzorgen bijscholing van uw huidige personeel. Dat kan op de mbo-instellingen waarmee wij samenwerken, maar ook in-company.
 • We helpen u met onze expertise bij het organiseren van open dagen. Zo zorgen we dat u meer bekendheid krijgt als werkgever en dienstverlener.
 • Via ons kunt u meedenken en meebeslissen over onderwijs, examinering en ontwikkeling van de sector Transport & Logistiek als geheel.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. Een van onze adviseurs komt dan langs om samen met u te bekijken wat ViaQuales voor u kan betekenen.

Hoe wij werken

Onderwijs en ondernemers in Transport & Logistiek maken elkaar sterker: daarvan zijn we bij ViaQuales overtuigd. Maar die samenwerking mag u als ondernemer niet te veel tijd kosten. U heeft het al druk genoeg.  Daarom heeft u bij ons één vast aanspreekpunt: een adviseur van ViaQuales. Dat is een sparringpartner met kennis van zaken, die met u meedenkt en voor u contact onderhoudt met scholen. Bijvoorbeeld als het gaat om:

Opleiding en bijscholing medewerkers
De marktomstandigheden in de sector Transport & Logistiek veranderen continu. De eisen van de overheid en van uw klanten zorgen ervoor dat u uw producten en diensten voortdurend verder moet ontwikkelen. Dat vraagt ook wat van uw medewerkers.  Om hun kennis en vaardigheden up-to-date te houden is ViaQuales u graag van dienst met omscholing, bijscholing, cursussen, (rij)opleidingen en trainingen. Dat kan ook in-company.

Misschien heeft u wel een aantal ambitieuze medewerkers, die wél de capaciteiten en de drive hebben, maar niet de benodigde papieren om stappen te maken in uw bedrijf. Wij bieden u tegen zeer gunstige voorwaarden de juiste training of opleiding, zodat zij hun doelen bereiken en u ze voor uw bedrijf kunt behouden.

Gastdocentschappen en invloed op het onderwijs
Wij bieden u de mogelijkheid om binnen te kijken bij een mbo-opleiding, gastlessen te geven of mee te examineren. Het onderwijsveld heeft veel behoefte aan gastdocenten uit de praktijk. Andersom kunt u als gastdocent direct invloed uitoefenen op het lesprogramma. Niet alleen via uw eigen lessen, maar ook door het contact met andere docenten. Bovendien is de school een kweekvijver van talent. U ziet meteen welke studenten in de toekomst een aanwinst kunnen zijn voor uw bedrijf.

Bemiddelen en begeleiden studenten
ViaQuales vindt de juiste BBL-studenten of BOL-stagiairs bij uw vacature, zonder dat u te maken heeft met tijdverslindend overleg met een intermediair en de mbo-opleiding. We kunnen deze medewerkers-in-opleiding bij u plaatsen of aan u uitzenden, afhankelijk van uw vraag. En we nemen u werk uit handen bij de begeleiding en het contact met de school.

Als stichting hebben wij geen winstoogmerk. Zo kunnen we onze diensten aanbieden tegen scherpe prijzen.

Hoe wordt u leerbedrijf?

U kunt kosteloos een verzoek tot erkenning (accreditering) indienen bij één van de kenniscentra in de sector Transport en Logistiek, zoals STL (Sectorinstituut Transport en Logistiek) of KCH (Kenniscentrum Handel). Op 1 augustus 2015 gaan alle landelijke kenniscentra op in de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Er is dan één landelijke organisatie voor alle leerbedrijven, met één logo en één online portal voor stages en leerbanen. Meer informatie vind je  op www.s-bb.nl .

Nadat u een verzoek tot erkenning heeft ingediend neemt een adviseur van SBB (of indien u nog vóór  1 augustus uw verzoek indient, een adviseur van één van de kenniscentra) contact met u op om een bezoek aan uw bedrijf te plannen. De adviseur bespreekt dan met u of de aangevraagde erkenning kan worden verleend. Hij/zij beoordeelt in ieder geval of:

de student een werkplek geboden wordt die past binnen de dagelijkse bedrijfsvoering. Daarnaast moet de student daadwerkelijk het beroep kunnen uitoefenen waarvoor hij of zij een opleiding volgt. Het leerbedrijf moet in staat zijn om de student alle werkzaamheden en opdrachten te laten verrichten die vereist zijn voor het afronden van de opleiding die de student volgt. De vereisten voor elke opleiding zijn omschreven in kwalificatiedossier, die u kunt raadplegen via www.kwalificatiesmbo.nl.

u de student de benodigde faciliteiten kunt bieden voor een goede praktijkopleiding. De minimale vereisten daarvoor zijn dat u:

  • over een praktijkopleider beschikt; een praktijkopleider is iemand die vakinhoudelijke kennis heeft, maar ook in staat is om deze kennis op een goede manier over te dragen op de student.
  • bereid bent om tijd, ruimte en middelen vrij te maken voor de opleiding van de student.

ViaQuales ondersteunt en helpt u waar mogelijk bij het behalen van de erkenning (accreditatie). Na afronding van het erkenningsproces (accreditatie) bent u een leerbedrijf en kunnen er studenten bij u geplaatst worden.

Subsidie

ViaQuales heeft als missie ‘het verbeteren van de kwaliteit van de medewerkers in de sector Transport & Logistiek’. Goed opleiden is daarbij een essentiële voorwaarde. Het is belangrijk dat medewerkers zich voortdurend verder ontwikkelen, zodat zij goed inzetbaar blijven.
Als werkgever kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren om de kosten van deze noodzakelijke ontwikkeling te beperken.

Onze adviseur, Peter Rasenberg, kan u hierover meer vertellen.

Cursus / training

Naast de opleidingen die hier worden aangeboden is het mogelijk om voor de volgende cursussen en trainingen contact te volgen:

 • Heftruck
 • Reachtruck
 • VCA
 • BHV
 • Code 95 (nascholing)
 • Rijbewijs B
 • Rijbewijs C
 • Rijbewijs CE
 • Rijbewijs D
 • ADR (gevaarlijke stoffen)
 • T-rijbewijs (Terminal trekker / Landbouw tractor)

Neem contact op

Voor cursussen, trainingen of bedrijfsopleidingen

MAIL ONS

Bedrijfsopleidingen / In-company trainingen

Op verzoek en in samenspraak met diverse mbo-opleiders in de sector Transport & Logistiek kunnen we desgewenst in-company opleidingen verzorgen.