ViaQuales

Logisch in Logistiek

Wij zijn ViaQuales

ViaQuales is opgericht door ondernemers en onderwijsinstellingen in de Transport & Logistiek. Daardoor weten we precies wat er speelt in het veld én op de scholen. We willen de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs verbeteren.

De komende tijd krijgt de sector te maken met een tekort op de arbeidsmarkt. Alleen met voldoende instroom van goede medewerkers is de Transport & Logistiek voorbereid op de toekomst.

Wij zetten ons in voor een betere bekendheid van de sector, zodat scholieren kiezen voor Transport & Logistiek. We bemiddelen tussen studenten op zoek naar stage- of werkplek en bedrijven met vacatures. En we zorgen ervoor dat ondernemers uit de sector hun inbreng hebben in het onderwijs. Dat komt de kwaliteit van de opleidingen ten goede.

Dit is de ViaQuales-aanpak:

WERVEN

Wij werven actief nieuwe studenten en maken jongeren enthousiast over de sector.

PLAATSEN

Samen zoeken we naar leerwerkplekken of stageplaatsen (BPV-plaatsen) voor studenten.

OPLEIDEN

We zorgen voor opleiding en plaatsing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en zoeken actief naar mensen die omgeschoold willen worden.

OMSCHOLEN

We zorgen dat medewerkers van een bedrijf verder opgeleid worden. Zo behouden we ze voor de sector.

SAMENWERKEN

We verbeteren de samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid en vergroten de invloed van ondernemers op de opleidingen.

VERTEGENWOORDIGEN

Wij komen op voor de belangen van de sector en werken aan meer bekendheid bij het brede publiek.

West-Brabant: hotspot voor Transport & Logistiek
ViaQuales gelooft in de toekomst van de Transport & Logistiek in deze regio. West-Brabant is een economisch aantrekkelijk gebied. Het ligt centraal tussen de twee grote havens van Rotterdam en Antwerpen. De snelwegen A4, A16 en A58 doorkruisen de regio. Veel bedrijven in de Transport & Logistiek vestigen zich dan ook hier, en dat zorgt voor volop werkgelegenheid. Om de perspectieven verder te verbeteren spant ViaQuales zich in voor meer goed opgeleide mensen en een goede ondersteuning van het werkveld.

Weg naar kwaliteit
ViaQuales betekent letterlijk ‘de weg naar kwaliteit’ in het Latijn. De Romeinen waren al sterk in het aanleggen van wegen. Zij kwamen volgens een plan van A naar B. Eigenlijk zijn zij de grondleggers van de huidige sector Transport & Logistiek. Met de naam ViaQuales laten we zien waar wij voor staan: ondernemers en onderwijs verbeteren samen de kwaliteit van de sector.

Missie

Het is onze missie om samen met bedrijfsleven, onderwijs en overheid te werken aan een toekomstbestendige sector Transport & Logistiek.

Dit doen wij door:

  • het imago en bekendheid van de sector Transport & Logistiek te versterken
  • de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren
  • de vraag vanuit het bedrijfsleven naar voldoende en passend opgeleide medewerkers te ondersteunen, en bedrijven te helpen bij de begeleiding van (toekomstige) medewerkers

Vacatures

Bij ViaQuales bestaat altijd interesse om in contact te komen met getalenteerde mensen om ons team te versterken. Wij kunnen je een uitdagende en afwisselende werkomgeving bieden.
Dus: als je op zoek bent naar een leuke en afwisselende baan willen we graag in contact komen met je.

Als er geen of geen passende vacatures zijn, kun je een open sollicitatie sturen. We houden dan je gegevens in dossier en nemen contact met je op zodra er een passende vacature is.

ViaQuales | T.a.v. Afdeling Personeelszaken
Postbus 167 | 4870 AD Etten Leur
Email: [email protected]

Vacatures

Ga naar onze vacature pagina voor de actuele vacatures.
NAAR DE PAGINA

Partners

ViaQuales werkt samen met deze partners:

U kunt ook partner worden van ViaQuales. Samen zorgen we voor een verdere verbetering van de sector Transport & Logistiek.